Kredyty długoterminowe

Jednym z rodzajów zobowiązań kredytowych są kredyty długoterminowych. Jak sama nazwa wskazuje zawierane są one na okres dłuższy niż trzy lata. Są to kredyty, które kredytobiorca przeznacza zazwyczaj na budowę swojego domu, jego modernizację, zakup jakichś lokali bądź też budynków wymagających kapitalnego remontu.

Kredyt ten zostaje udzielony w momencie rozpatrzenia przez bank pisemnego wniosku kredytobiorcy. W tej sytuacji bank w sposób szczególny sprawdza jego zdolność kredytową ponieważ kredyty długoterminowe są wysokie. Kredytobiorca potrzebuje dwóch albo i trzech żyrantów. Wszystkie warunki dotyczące zawarcia kredytu umieszczone są w umowie dlatego kredytobiorca przed jej podpisaniem powinien się z nimi zapoznać. W dzisiejszych czasach większość ludzi, którzy chcą kupić własny dom albo też go pobudować zaciągają kredytu, które spłacają przez wiele lat. Oczywiście wszystkie pieniądze z kredytu przeznaczają wyłącznie na cel określony w umowie kredytowej. Są to kredyty na dogodnych warunkach dla kredytobiorców.

Istnieje również możliwość zaciągania kredytów w walutach obcych. tego rodzaju kredyty nazywamy kredytami dewizowymi. Mogą być one udzielone na pisemny wniosek kredytobiorcy ale na przyznanie takiego kredytu bank ma dłuższy czas jego rozpatrzenia jak również sprawdzenia zdolności kredytowej zarówno kredytobiorcy jak również i żyrantów. Kredyt dewizowy może być spłacany w walucie polskiej bądź też w walucie obcej w zależności od warunków, które zawarte są w umowie kredytowej. Jeżeli kredyt dewizowy wypłacany jest w walucie polskiej przeliczany jest on na polskie złotówki po kursie danej waluty, który obowiązuje w dniu wypłaty kredytu. Z kolei przy spłacaniu tego rodzaju kredytu uwzględnia się kurs waluty, który obowiązuje w momencie spłacania rat. Moim zdaniem kredyt w walucie obcej należy do ludzi odważnych ponieważ ciągle kursy walut ulegają zmianie i nie wiadomo czy czasem nie będziemy spłacać kosmicznych rat tego kredytu. Mogą więc wystąpić dodatnie a co najgorsze ujemne różnice kursowe.

Zobacz także:  Pożyczka internetowa w Alior Banku.

Aby kredytobiorca mógł dostać kredyt gotówkowy musi spełniać pewne warunki, które zawarte są w umowie kredytowej. Po złożeniu wniosku o udzielenie kredytu bank sprawdza zdolność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt gotówkowy. Bank udzielając kredytu ponosi oczywiście pewne ryzyko, które związane jest z niespłaceniem przez kredytobiorcę rat kredytowych w określonym w umowie terminie. Najważniejszą cechą aby kredytobiorca otrzymał jakikolwiek kredyt jest właśnie posiadanie przez niego zdolności kredytowej. Bank sprawdza również czy żyranci będą w stanie spłacać kredyt w razie zalegania przez kredytobiorcę. Wniosek kredytowy musi zawierać między innymi; określenie rodzaju kredytu, wysokość kredytu, termin spłaty, muszą być podane źródła z których kredytobiorca osiąga dochód, cel na jaki ma być przeznaczony kredyt jak również prawne zabezpieczenie kredytowe. Do wniosku muszą być również dołączone pewnego rodzaju dokumenty w tym między innymi dowód osobisty, pismo o wysokości dochodów itp.

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.